Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

(Source: dailykatrina)

Quote
"

BALSS UN ATBALSS

Kur ir tev tava dziļā mīla?
Vīla.

Kur viss, kas bij tev dārgs un svēts?
Tika lēts.

Kur tavi dārzi ar ziedošo daili?
Stāv kaili.

Kur tavi uguns un tērauda dēli?
Nokauti tēli.

Pār visu pārgāja laika rats -
Bet es paliku pats.

Rats visu drupās un putekļos mala -
Es celšu no gala.

"

— Rainis

Video

mandy!

Photo
Photo

(Source: sinnorberte)

Photo
Photo
Photo
Quote
"The thin line between deconstruction and destruction"
Photo
Photo